Filosofens föreställning: Minnet som plats, plats för minnet

Filosofens föreställning: Minnet som plats, plats för minnet

Reflektioner av ALEIDA MASSMANN, HANS RUIN, JOHAN REDIN, VICTORIA FARELD, GÖRAN ROSENBERG.
Skådespelarna KRISTER HENRIKSSON, HANNES MEIDAL läser Marcel Proust, Jorge Luis Borges, Walter Benjamin, Primo Levi.
Sånger av Mahler i framförande av mezzosopranen KATARINA KARNÉUS. Mahlers symfonier i bearbetning, på fyrhändigt piano i framförande av ROLAND PÖNTINEN och LOVE DERWINGER.

konstnärlig ledning och regi: JEAN CLAUDE ARNAULT

OBS. Boka endast via epost: forum@forumkultur.se
tel: 08342541 ...

Visa hela texten

5 deltagare (None inbjudna)

Plats

FORUM Nutidsplats för kultur
Sigtunagatan 14