Medveten Andning Kursstart

Medveten Andning Kursstart

Anmälan via denna länk: http://www.sv.se/avdelningar/sv-vastm...

Medveten andning är ett enkelt och kraftfullt verktyg för att få en ökad livskvalitet. Att bli medveten om och arbeta med sin egen andning kan ge effekter på massor av olika områden som t.ex. bättre sömn, ökad energi och mindre stress och oro.

Vi kommer att titta närmare på vår egen andning genom praktiska övningar, men också få ökad teoretisk kunskap om andningens betydelse för vårt ...

Visa hela texten

1 deltagare (2 inbjudna)