Ett Nej är alltid ett Nej!

Ett Nej är alltid ett Nej!

Det är väl ingen som kunnat missa den stora virala spridningen av "#Meetoo" i sociala media!

Kroppslig integritet, sexuella övergrepp och kränkningar är ett stort och viktigt ämne. Med Yvonne Kullenstjärnas hjälp får du mod att våga se och att våga fråga, samt kunskap om hur vi kan skydda våra barn och ungdomar. Var med och gör skillnad!

Yvonnes föreläsning bjuder på kunskap, hopp och glädje.

0 deltagare (None inbjudna)