Funk i 4D Visby

Funk i 4D Visby

Nu är det dags VISBY!
2 dagar fyllda med seminarier, föreläsningar, workshops,
Sveriges mest tillgängliga teater RIV MURARNA
och stand up FUNK- UP COMEDY

Under dagarna tar vi upp frågor om vilka som är våra demokratiska rättigheter, tillgänglighet och kultur. En mycket bra möjlighet att fortbilda dig och träffa dina politiker för att påverka.
LÄS HELA PROGRAMMET: www.funki4d.se

OM RIV MURARNA
Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning handlar om Brita som föds annorlunda. Vi kommer ...

Visa hela texten

33 deltagare (None inbjudna)

Plats

Joda Bar & Kök
Skeppsbron 24