Skötsel för bevarande av artrika gräsmarker

Skötsel för bevarande av artrika gräsmarker

Malin Tälle från Linköpings universitet berättar om sin forskning kring skötsel av ängs- och hagmarker. Vilka skötselmetoder är bäst för att bevara de höga naturvärdena i dessa? Med hjälp av studier från Sverige och resten av Europa har hon jämfört effekter av bete och slåtter samt olika slåtterfrekvenser och slåttermetoder i artrika gräsmarker.

Efter Malins föredrag kommer vi att kort presentera hur vi arbetar med ängs-och hagmarker här i Norrköping. Kanske blir du själv sugen på att engagera ...

Visa hela texten

8 deltagare (None inbjudna)

Plats

Studiefrämjandet
Kungsgatan 53