Med världen under oss

Med världen under oss

Vernissage! Med världen under oss.

Bilder griper hela tiden in i vår vardag och påverkar hur vi kan förstå oss själva och hur vi kan förhålla oss till andra i vår omvärld. Den visuella kulturen är förenad med makt och riskerar att reproducera ensidiga normer och ideal. Som människor har vi också en benägenhet att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. I algoritmens och det kundanpassade informationsflödets tid blir detta kanske ännu mer ...

Visa hela texten

10 deltagare (None inbjudna)

Plats

Kulturkossans Vardagsrum
Portlidret 1 trappa. Stenegård.