Människor i behov av skydd

Människor i behov av skydd

Med ökad kunskap om hedersrelaterat våld kan vi bättre bemöta och bedöma människors behov av skydd. Föreläsningen vänder sig till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, institutioner och liknande.

Föreläsningen tar upp följande delområden:

- Vad är hedersrelaterat våld?
- Hur gör man skyddsbedömningar?
- Hur säkerställer vi skyddet och tryggheten?

Under dagen kommer ni även få möjlighet att ta del av av IHF, intensiv hemmabaserad familjebehandling. IHF är en manualiserad ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)