Utveckla din aktivism

Utveckla din aktivism

Vi träffas över en fika och pratar om hur vi effektivast når ut till folk.

Vilket är det bästa sättet att räcka över information till en person som bär päls? Hur argumenterar vi bäst med någon som inte håller med oss? Hur agerar man under en manifestation och vilka regler gäller på olika ställen?
Kom så pratar vi ihop oss för att kunna verka för djurens bästa.

(Det kommer en större workshop i ämnet i slutet på november)

14 deltagare (None inbjudna)