Kundaliniyoga lärarutbildning med Medicinsk yoga - Start 15/3 2018 i Örebro

Kundaliniyoga lärarutbildning med Medicinsk yoga - Start 15/3 2018 i Örebro

Nu startar en Kundaliniyogalärarutbildning med Medicinsk Yoga - allt i ett!

• Det är en KRI-certifierande Kundaliniyoga-utbildning enligt Yogi Bhajan på 180 timmar, samt Medicinsk Yoga 40 timmar.
Totalt 220 timmar.

• Utbildningsstart 15 mars 2018 med 9 träffar under 14 månader.

• WHO visar på behov av att finna nya vägar för att stärka folkhälsan långsiktigt. Vår unika yogalärarutbildning bygger på att du först får en stabil och god grund som Kundaliniyogalärare där du sedan bygger på din ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

Nygatans Yoga
Nygatan 38