Kortedala - Folkhemmets höjdpunkt

Kortedala - Folkhemmets höjdpunkt

Kortedala blev ett av de största och mest mångsidiga exemplen på 1950-talets folkhemsbygge. Arkitekt Einar Hansson berättar om hur Kortedala kom till och hur det fick den höga kvaliteten som än idag kan vara en förebild.
Ett samarr med Träffpunkterna i Angered.
Kl 13. Studion. Fri entré.

8 deltagare (None inbjudna)

Plats

Blå Stället
Angereds Torg 13