Det oroliga levande hjärtat

Det oroliga levande hjärtat

”Det oroliga levande hjärtat.” Retreat om Martin Luthers kamp med sig själv, sin Gud och sin kyrka, och om den Gud som kommer med sin nåd.
Ledare: P-O Ängegärd, Aneby. Pastor med god erfarenhet av retreat och andlig vägledning. Tidigare föreståndare på Wettershus.
Avgift: 3 000 kr Anmälan via www.wettershus.se/retreatanmalan

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Wettershus Retreatgård
Öland 40