Ett hållbart hanterande av vatten

Ett hållbart hanterande av vatten

Välkommen att uppmärksamma internationella vattendagen med Lunds FN-förening! Alltför många har idag brist på eller ingen tillgång till rent vatten. Dessutom är vatten viktigt på många andra sätt, till exempel som energi och till jordbruk. Detta har orsakat konflikter. Genom föreläsningar och en workshop lär vi oss mer om hur vi på ett hållbart sätt kan hantera vatten!

Föreläsning + Workshop
UNICEF:s arbete kring vatten, sanitet och hygien
Kerstin Karlsson från UNICEF:s frivilliggrupp i ...

Visa hela texten

8 deltagare (None inbjudna)

Plats

ABF MittSkåne
Kiliansgatan 9