Konsten i Tyskland före och under andra världskriget

Konsten i Tyskland före och under andra världskriget

Den sista föreläsningen handlar om s.k ”förintelsekonsten”, dvs konsten från dödslägren. Det är konst av lägerfångar och några andra som undgick att tillfångatas. Det är ögonvittnesskildringar som gett oss ovärderlig kunskap om vad som hände i förintelselägren. Dessa bilder är mycket starka.

Föreläsare Sture Gunell.

Detta är den sista delen i föreläsningsserien, lokal Hörsalen, Karlsgatan 2.

I samarbete med Västerås konstförening och SENSUS.

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

Västerås konstmuseum
Karlsgatan 2