Sökning i en digital vardag - föreläsning med Cecilia Andersson

Sökning i en digital vardag - föreläsning med Cecilia Andersson

Att söka information på internet är idag en naturlig del av mångas liv. En vanlig, men ofta osynlig, aktivitet i vardagen och en integrerad del av olika sociala praktiker. Den mest använda sökmotorn Google är ett kulturellt fenomen, där verbet googla nästan har blivit synonymt med att hitta information.

Vilken betydelse har egentligen internetsökning i vardagen, och hur upplever och reflekterar t.ex. ungdomar kring internetsökningen? Cecilia Andersson, doktorand i biblioteks- och ...

Visa hela texten

3 deltagare (16 inbjudna)

Plats

Lunds stadsbibliotek
Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkogata 6, 222 21