Årsmöte

Årsmöte

Välkommen på årsmöte!

Kvinnojouren i Sundbyberg kallar härmed till årsmöte. Mötet äger rum den 4 april kl 18.00. Vi återkommer med i vilken lokal vi ska hålla hus.

Årsmötet är Kvinnojourens högsta beslutsfattande organ och under mötet ska vi bland annat tillsätta styrelseledamöter, gå igenom det gångna årets verksamhetsberättelse och ta beslut inför det kommande verksamhetsåret.

Röstberättigad är du som är aktiv medlem i Kvinnojouren i Sundbyberg. Blev du medlem under 2016 behöver du ...

Visa hela texten

9 deltagare (27 inbjudna)