Årsmöte med Västerbottens läns hembygdsförbund

Årsmöte med Västerbottens läns hembygdsförbund

Västerbottens läns hembygdsförbund Inbjuder sina medlemsföreningar till årsmöte 2017!

Dag: Lördag 22 april kl 9.30–15.30
Plats: Västerbottens museum i Umeå

Varje medlemsförening har rätt att utse representanter från sin förening att delta i årsmötet, enligt följande princip:
Förening med
1–25 betalande medlemmar utser 1 ombud
26–50 betalande medlemmar utser 2 ombud
51–100 betalande medlemmar utser 3 ombud
101–200 betalande medlemmar utser 4 ombud
Över 200 betalande ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

Västerbottens museum
Helena Elisabeths Väg