MILRUCK BRAVE PADDY - Uppsala

MILRUCK BRAVE PADDY - Uppsala

Vårt introduktionsevent som också är vårt roligaste event. Testa dina gränser tillsammans med intressanta människor och ta en avslutande öl med kadern efter eventet. Det goda i livet. Den hårdaste utmaningen som vem som helst kan genomföra. Nyckeln till den ekvationen är teamet! Bär något grönt och var beredd på att det kan bli en och annan Guinness efter eventet!

0 deltagare (None inbjudna)