Ljuset och tiden - gitarrkonsert med Ange Turell

Ljuset och tiden - gitarrkonsert med Ange Turell

Ange spelar (mestadels) egen musik med rötter i klassisk tradition, folkmusik och jazz. Ömsom svängigt och frejdigt, ömsom vilsamt och meditativt. Fri entré!
Före konserten serveras cider och tilltugg och efteråt blir det fikaförsäljning till förmån för ett barnhem.

6 deltagare (None inbjudna)

Plats

Hedlundakyrkan
Skolgatan 2