Utbildning Peter-Hess®-klangmassage nivå II (Lund) mars 2018

Utbildning Peter-Hess®-klangmassage nivå II (Lund) mars 2018

OBS! Datumet är enbart preliminert, spikas snart!

Kursupplägg på nivå II kommer!

0 deltagare (None inbjudna)

Plats

IOGT-NTO Lund
Bantorget 5