Höstskörd i kålgården

Höstskörd i kålgården

Nu tas de sista historiska grönsakerna upp. Köp med dig av årets skörd! Räfsa, elda och hjälp till att hålla Linnés marker öppna. Korv och dricka till alla som hjälper till!

Fri entré till Kulturreservatet Linnés Hammarby.

4 deltagare (None inbjudna)

Plats

De linneanska trädgårdarna
Villavägen 6-8