Bankträff!

Bankträff!

Kom och lyssna på hur fyra banker arbetar och hur de ser på lantbruket i framtiden för unga i lantbruket.

Medverkande banker är Handelsbanken, Landshypotek, Länsförsäkringar och Swedbank. Fika kommer att finnas till självkostnadspris.

Anmälan senast den 11 november till:

Sofie Johansson, tel: 073-977 47 76 eller e-post: sofie5555@gmail.com

Välkommen!

2 deltagare (None inbjudna)