Malin Lindroth om sexuell hälsa

Malin Lindroth om sexuell hälsa

Forskning visar att det finns ett motstånd bland till exempel sjuksköterskor att ta upp frågor om sexuell hälsa, för att det känns för privat eller för att kunskap saknas. Den som saknar kunskap utgår ofta från sig själv eller, i värsta fall, från fördomar. Det är inte professionellt, strider mot principen om jämlikt bemötande och riskerar att diskriminera.

Malin Lindroth, sjuksköterska och filosofie doktor i Hälsa och samhälle menar att det finns ett stort behov av forskning, utbildning och ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)