Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till stålmannen

Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till stålmannen

2 deltagare (None inbjudna)