Djuren på bondens gård på Disagården

Djuren på bondens gård på Disagården

Vi berättar om djuren och deras betydelse för människorna under 1800-talet. Kom och se hästar, kor, grisar och andra lantrasdjur som fanns på den uppländska landsbygden. Brukskörning och visning av bikuporna. I smedjan smids spikar till hästskor.

5 deltagare (None inbjudna)