Q2 Tournament in Linköping

Q2 Tournament in Linköping

Välkomna till årets Q2 turnering i Linköping!

Varje deltagare kommer få ett deltagarpris. Mer information om priserna kommer och förhoppningen är att vi får ett fullt bord med diverse priser.

Information om turneringen:

- Datum: 22 juli
- Sista anmälningsdagen: 18 juli
- Squadlistorna ska senast in den 20 juli (Mejla in till davry764@student.liu.se)
- Priser: Mer exakt information kommer kontinuerligt!
- Deltagaravgift: 100 kr
- Antal platser: 32
- Regler: Vi kommer följa FFGs ...

Visa hela texten

9 deltagare (None inbjudna)

Plats

Linköpings universitet
Mäster Mattias väg