Vad kan vi göra åt mobbning?

Vad kan vi göra åt mobbning?

Vad kan vi göra åt mobbning? På jobbet? I skolan? På nätet? Vi träffas och diskuterar vad vi kan göra för att motvekra mobbning samt delar erfarnheter av mobbning och hur vi tagit oss ur den.

Anmäl dig till linda@stegforsteg.net så att vi kan beräkna fika.

2 deltagare (None inbjudna)