Skaparverkstad med Bilda

Skaparverkstad med Bilda

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Öppet hus - en mötesplats för integration
Allmäna vägen 16, Matteuskyrkan