Politikerdialog om tillgänglig fritid

Politikerdialog om tillgänglig fritid

Finns det en tillgänglig fritid i Örebro kommun?

Samtalsväll om funktionsnedsattas möjlighet till en meningsfull fritid.

Örebro Föreningsråd vill skapa dialog och direkta möten mellan föreningsrepresentanter och politiker samt kommunala tjänstepersoner för att få en ökad demokratiutveckling. Tanken är att fokusera på aktuella frågor för speciella grupper av föreningar.

Denna kväll medverkar Per-Åke Sörman (C), kommunalråd med ansvar för social välfärd, samt Johanna Gustafsson, doktor i ...

Visa hela texten

3 deltagare (None inbjudna)