USIF Workout PARTY - en AfterWork a la USIF

USIF Workout PARTY - en AfterWork a la USIF

Lämna kontoret och kom till oss så ser vi till att du välkomnar helgen piggare, gladare och starkare än någonsin!
Vi bjuder på kvällen men VIKTIGT att du anmäler dig för att garantera en plats!
Välj mellan -
- GLOW IN THE DARK YOGA (färg finns på plats, vita kläder är att rekommendera)
- CHALLENGE PARTY - ett riktigt tufft fyspass i discobelysningen på sportzone

Anmälan: reception@usif.se 018-843 2390

30 deltagare (None inbjudna)

Plats

USIF Gym
Torgny Segerstedt allé 2