Sveriges försvarspolitik

Sveriges försvarspolitik

Statssekreterare vid Försvarsdepartementet, Jan Salestrand, föreläser om svensk försvarspolitik.
Samarr. med Allmänna försvarsföreningen och försvarsutbildarna

5 deltagare (None inbjudna)

Plats

Biblioteken i Halmstad
Se bibliotek.halmstad.se för respektive biblioteks besöksadress.