Från de Sade till 50 nyanser av honom

Från de Sade till 50 nyanser av honom

Den här föreläsningen handlar om BDSM*. Men vad är BDSM egentligen? Gå på djupet i en praktik som lyfter i ljuset frågor om makt, kön och hur vi väljer att leva våra liv.

Makt i en sexuell relation är ofta outtalad, men inom BDSM måste de som deltar förhandla om makten hela tiden. Makt finns i alla relationer, men är ofta outtalad. Tillsammans med Charlotta Carlström diskuterar vi samtycke - grundpelaren inom BDSM; samt den förhandling som ligger till grund för överenskomna maktförskjutningar ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)