Centerpartiet fullmäktigegrupp (alla medlemmar välkomna)

Centerpartiet fullmäktigegrupp (alla medlemmar välkomna)

Centerpartiets fullmäktigegrupp består av alla med förtroendeuppdrag för partiet i Västerås kommun. Vi träffas en gång per månad för att gå igenom aktuella politiska ärenden och forma partiets lokala politik.

Alla medlemmar är välkomna, anmäl dig om du kommer så vi vet för fika.

Magnus Nystedt
Politisk sekreterare
magnus.nystedt@centerpartiet.se
076 495 41 86

2 deltagare (None inbjudna)