Extra Insatt Årsmöte

Extra Insatt Årsmöte

Hallå, hallå!

Nu den 24 maj ska vi hålla ett extra insatt årsmöte för att rösta fram vår nya sexmästare. Vi har inte erhållit en sal än, så ni intresserade får hålla koll tills vi kommer ut med den infon.

Dagordningen för mötet:

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. Val av sexmästare
8. Övriga frågor. ...

Visa hela texten

8 deltagare (None inbjudna)

Plats

Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47