Release för boken Skåne - möten, mat, människor

Release för boken Skåne - möten, mat, människor

Välkomna på bokrelease. Författare #ElisabetNorin & fotograf #ClaesHall signerar och berättar om sin nya bok. Layout: #AnnOlander. Mingel med dryck (från Love Coffee & Sövde Musteri) och tilltugg. Aktörer från boken berättar också om sin verksamhet. Mycket välkomna!!!!

5 deltagare (None inbjudna)

Plats

Akademibokhandeln Gleerups
Stortorget 2