Orgelmatiné "Bebådelse på franska"

Orgelmatiné "Bebådelse på franska"

Johan Hammarström spelar på stora Åkerman & Lundorgeln

Marcel Dupré: Ave maris stella ur 15 Versets sur les Vepres de la Vierge op. 18
Marcel Dupré: Annonciation op. 56
Marcel Dupré: Magnificat ur 15 Versets sur les Vepres de la Vierge op. 18

Fri entré • Insamling till domkyrkans musikverksamhet vid utgångarna.
• Nu kan du även swisha ditt bidrag till domkyrkans musikverksamhet
• mottagare 123 343 10 79
• Betalningsmottagare är Svenska kyrkan Västerås (Västerås pastorat)

1 deltagare (2 inbjudna)

Plats

Domkyrkomusiken i Västerås
Västra Kyrkogatan 1