Pedagogiskt växthus - Med samtalet som metod

Pedagogiskt växthus - Med samtalet som metod

Samtalet är den metod vi håller högst inom folkbildningen. Den skall säkerställa att vi arbetar demokratiskt och utifrån deltagarnas nivå. Hur du som ledare styr dialogen ger olika förutsättningar för lärandet, vilken typ av frågor du ställer påverkar dynamiken i gruppen och gruppens gemensamma väg framåt. Under dagen funderar vi gemensamt över;
Vem äger makten över samtalet och bildningsprocessen? Hur kan du som ledare agera för att lärandet skall bli jämställt och demokratiskt? Är du en ...

Visa hela texten

5 deltagare (None inbjudna)

Plats

Hotell Kusten
Kustgatan 10