Diabetes i primärvården, Göteborg

Diabetes i primärvården, Göteborg

2017 andas framtidstro, då flera publicerade studier visar på minskad mortalitet av farmakologisk behandling. Vår förhoppning blir att vi under dagen kan svara på frågor som:
• Hur ska man kliniskt använda äldre och nyare preparat för reglering av blodsocker i ljuset av nya forskningsresultat?
• Vad gäller angående lipider och blodtryck för att förebygga aterosklerotisk sjukdom?
• Det finns idag tre sätt för diagnos av diabetes – men vilket är bäst?

1 deltagare (2 inbjudna)

Plats

Centralhuset Konferens
Nils Ericsonplatsen 4