Kristdemokraterna på Huddingedagarna

Kristdemokraterna på Huddingedagarna

Huddingedagarna arrangeras i Sjödalsparken varje år och självklart är Kristdemokraterna i Huddinge på plats. Nytt material med Kristdemokraternas nya logga kommer att finnas tillgängligt.

Ta tillfället i akt och kom till vår monter och kampanja med oss eller bara mingla.

Varmt välkomna!

Vill du vara med och kampanja eller har några frågor kontakta
Johanna Patricius, politisk sekreterare på patricius@kristdemokraterna.se

5 deltagare (None inbjudna)