After work om bilder av Finland

After work om bilder av Finland

Finland fyller 100 år i år! Med anledning av detta anordnar Föreningen Norden Umeå, Nordiskt informationskontor och Bildmuseet en after work med Finland som tema.

Vi håller till på Bildmuseet och
-får där en guidning av den finlandssvenska konstnären Linda Bondestams bilder från barnboken "Djur som ingen sett utom vi",
-får lyssna på svenska och finska visor med trubaduren Lovisa Jakobsson,
-samt höra Anders Eriksson, Finlandsinstitutet, berätta om bilden av Finland idag. Gratis entré!

5 deltagare (None inbjudna)