Café Planet: Därför köper vi det vi inte behöver

Café Planet: Därför köper vi det vi inte behöver

Har du funderat på varför vi köper prylar som vi inte behöver och kanske egentligen inte vill ha? En grupp medlemmar i Naturskyddsföreningen och Jordens vänner har tillsammans i en bokcirkel diskuterat hur vi påverkas av konsumtion. Gruppen inleder med reflektioner kring ämnet och sedan bjuds alla in att diskutera i mindre grupper. Några ex av boken "Yes, därför köper vi det vi inte behöver" lottas ut.

Samarrangemang med Studiefrämjandet och Jordens vänner.

9 deltagare (None inbjudna)

Plats

ARBETETS MUSEUM
Laxholmen