Anhöriggrupp Depression/Bipolär Uppsala

Anhöriggrupp Depression/Bipolär Uppsala

Föreningen Balans Uppsalas Anhöriggrupper består av personer med som alla har erfarenhet av vara anhörig till någon som har depression, bipolär sjukdom, dystymi eller utmattningssyndrom.

För att delta måste du anmäla dig på info@balansuppsala.se

Läs mer på http://balansuppsala.se/anhoriggrupper/

O.B.S personerna på bilden har inget med våra anhöriggrupper att göra.

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Hso
kungsgatan 62-64