Norrköping Pride

Norrköping Pride

Häng med oss på Norrköping Pride! ST kommer att gå i paraden och visa vårt ställningstagande för ett inkluderande arbetsliv och allas lika värde under parollen HBTQ på #statligtuppdrag.

Ta med kollegor, vänner och familj, alla är välkomna! Har du även lust och möjlighet att hjälpa till är du mer än välkommen! Anmäl ditt deltagande till eva.lindbro@st.org

6 deltagare (None inbjudna)