SSPK utställning i Höganäs 10 september 2017

SSPK utställning i Höganäs 10 september 2017

Se hemsidan för mer information om anmälan och domare:
http://sspk.se/utst2017.htm

19 deltagare (None inbjudna)