Salsation® Workshop & Masterclass with SMT Vladimir Gerónimo in Sweden

Salsation® Workshop & Masterclass with SMT Vladimir Gerónimo in Sweden

6 deltagare (None inbjudna)

Plats

Fjärran Höjderbadet
lantmäterigatan 5