Dyggur Vår Nivå 2

Dyggur Vår Nivå 2

Välkomna till Dyggurs vårtävling
Nu finns ryttarbrev på http://dyggur.se/_tavling/tavlingsres... där du också hittar tidsprogrammet.
Startlistor finns på samma sida. Kontrollera gärna så att ni hamnat i rätt klass och rätt varv senast tisdag.

57 deltagare (None inbjudna)

Plats

Himmelstalunds Ovalbana
Vattenverksvägen