Välkommen inspirationsdagen för somaliska ungdomar

Välkommen inspirationsdagen för somaliska ungdomar

En grovplanering av somalisk ungdomsförening. Vi har idag träffats för att planera lite närmare hur vi ska lyckas med att planera genomföra ett event för somaliska Ungdomar i Uppsala, eventet börjar med presentation av de olika inbjudna gästerna.

En heldag fylld med föreläsningar.

7 deltagare (None inbjudna)