Årsmöte sektion Uppsala universitet

Årsmöte sektion Uppsala universitet

4 deltagare (None inbjudna)

Plats

ST Uppsala universitet
Thunbergsv. 7 A, Gula villan