Agenda 2030 i praktiken!

Agenda 2030 i praktiken!

Ta nästa steg mot en hållbar framtid!

2015 presenterade FN vår tids mest komplexa samhällsutmaningar och samlade dem i form av 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. En förutsättning för att vi ska nå målen är att vi alla har kännedom om, och förstår hur vi kan bidra till, Agenda 2030.

Vi måste alltså föra en kontinuerlig dialog kring Agenda 2030 och hur offentlig sektor, akademin, företagare, studenter, anställda och medborgare gemensamt kan bidra direkt eller indirekt till ...

Visa hela texten

14 deltagare (None inbjudna)

Plats

Slagthuset Malmös Nöjeshjärta
Jörgen Kocksgatan 7 A