Abstrakta experiment / Abstrakteja kokeiluja

Abstrakta experiment / Abstrakteja kokeiluja

Abstrakta experiment: skapande verkstad på finska för hela familjen
Lördag 30.9 kl 13 – 16

I anslutning till filmprogrammet Narrative Tremor, med experimentell finsk kortfilm, arrangerar Malmö Konsthall en workshop på finska för hela familjen, rekommenderad ålder från 4 år.
Workshopen inleds med en visning av några korta filmer och ett samtal på finska, därefter arbetar vi med olika tekniker för att skapa abstrakta bilder. Pedagogerna är både finsk- och svenskspråkiga.
Samling i bokhandeln kl ...

Visa hela texten

9 deltagare (None inbjudna)

Plats

Malmö Konsthall
S:t Johannesgatan 7