Vilket drag, nu lyfter vi

Vilket drag, nu lyfter vi

Vårt team har skapat affärer för över
12 000 000 kr åt varandra de senaste 24 månaderna.

Detta genom ett strukturerat affärsnätverkande baserat på BNI strategi, utbildning, engagemang och med hjälp av varma rekommendationer, förtroende och samarbete.

Vi kan hjälpa dig att bli en del av detta.

Kom och lyssna på dagens inspiratör & presentatör
Det är en av våra affärskollegor som vi får veta mer

5 deltagare (None inbjudna)